Instructors

Head Instructor:
Gary Takemoto – 7 Dan (Shichidan)

Assistant Instructors:
Kenneth Bone – 5 Dan (Godan)
Nicole Harada – 5 Dan (Godan)
Liane Harada – 5 Dan (Godan)
David Garcia – 2 Dan (Nidan)
Brian Mendez -2 Dan (Nidan)
Brian Wada – 2 Dan (Nidan)
Brandon Shimizu – 2 Dan (Nidan)
Alberto De La Cruz – 2 Dan (Nidan)
Juan Marin – 1 Dan (Shodan)
Christine Marin – 1 Dan (Shodan)
Joshua Sensabaugh – 1 Dan (Shodan)
Pascal Schlumpf – 1 Dan (Shodan)
Masato Miyano – 1 Dan (Shodan)

Advisor:
Larry Fukuhara